Skip to main content

Play Therapy UK

Ewch i wefan: https://playtherapyregister.org.uk/


Mae Play Therapy UK yn bodoli i hybu arfer da gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwella lles plant yn ogystal â lliniaru problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl.

  Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

11 Ebrill 2018 - 11 Ebrill 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: