Skip to main content

Dwi eisiau Therapydd Plant

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

 • UK Council for Psychotherapy

  Mae Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cadw cofrestrau cenedlaethol ar gyfer seicotherapyddion sy’n gymwysedig i weithio gyda phlant a phobl ifanc a chynghorwyr seicotherapiwtig.

  11 Tachwedd 2017 - 10 Tachwedd 2018

 • Association of Child Psychotherapists

  Mae'r Gymdeithas Seicotherapyddion Plant (ACP) yn gorff proffesiynol ar gyfer seicotherapyddion plant a glasoed seicdreiddiad yn y Deyrnas Unedig. Mae’r ACP yn gyfrifol am safonau hyfforddi ac ymarfer ar gyfer ei aelodau ac mae’n darparu gwybodaeth i'r cyhoedd ynghylch seicotherapi plant.

  05 Gorffennaf 2018 - 05 Mehefin 2019

 • British Association of Play Therapists

  Mae'r Cymdeithas Therapyddion Chwarae Prydain (BAPT) yn gweithio i liniaru anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dioddef anawsterau emosiynol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo celf a gwyddor Therapi Chwarae a hyrwyddo safonau uchel o ran ymarfer Therapi Chwarae.

  01 Rhagfyr 2017 - 01 Rhagfyr 2018

 • Play Therapy UK

  Mae Play Therapy UK yn bodoli i hybu arfer da gwaith therapiwtig gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwella lles plant yn ogystal â lliniaru problemau ymddygiadol ac iechyd meddwl.

  10 Ebrill 2018 - 10 Ebrill 2019