Skip to main content
Dwi eisiau...
Canfod

UK Board of Healthcare Chaplaincy

Ewch i wefan: http://www.ukbhc.org.uk/


Mae Bwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y Deyrnas Unedig (UKBHC) yn cadw Cofrestr wirfoddol o gaplaniaid gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig ac yn ymdrechu i hyrwyddo hyder y cyhoedd a chyflogwyr mewn caplaniaeth gofal iechyd ac i ddatblygu safonau ymarfer proffesiynol.

Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

01 Hydref 2019 - 29 Hydref 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: