Skip to main content

UK Board of Healthcare Chaplaincy

Ewch i wefan: http://www.ukbhc.org.uk/


Mae Bwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y Deyrnas Unedig (UKBHC) yn cadw Cofrestr wirfoddol o gaplaniaid gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig ac yn ymdrechu i hyrwyddo hyder y cyhoedd a chyflogwyr mewn caplaniaeth gofal iechyd ac i ddatblygu safonau ymarfer proffesiynol.

 

This register's renewal of accreditation is in progress. Its accreditation status is still valid. We are working to complete the renewal assessment as swiftly as possible.

Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

01 Hydref 2019 - 29 Hydref 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: