Skip to main content

Dwi eisiau Caplan gofal iechyd

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • UK Board of Healthcare Chaplaincy

    Mae Bwrdd Caplaniaeth Gofal Iechyd y Deyrnas Unedig (UKBHC) yn cadw Cofrestr wirfoddol o gaplaniaid gofal iechyd yn y Deyrnas Unedig ac yn ymdrechu i hyrwyddo hyder y cyhoedd a chyflogwyr mewn caplaniaeth gofal iechyd ac i ddatblygu safonau ymarfer proffesiynol.

    30 Medi 2019 - 29 Hydref 2019