Skip to main content

British Association of Play Therapists

Ewch i wefan: http://www.bapt.info


Mae'r Cymdeithas Therapyddion Chwarae Prydain (BAPT) yn gweithio i liniaru anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dioddef anawsterau emosiynol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo celf a gwyddor Therapi Chwarae a hyrwyddo safonau uchel o ran ymarfer Therapi Chwarae.

  Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

01 Rhagfyr 2017 - 01 Rhagfyr 2018

Proffesiynau Cysylltiedig: