Skip to main content

Registration Council for Clinical Physiologists

Ewch i wefan: https://www.rccp.co.uk/


Mae’r Cyngor Cofrestru ar gyfer Ffisioleg Glinigol (RCCP) yn gofrestr trosfwaol ar gyfer nifer o broffesiynau ffisioleg glinigol yn gweithio mewn gofal iechyd ar draws y Deyrnas Unedig.

Nododd y Panel Achredu’r Amod canlynol i'w gweithredu erbyn y cyfnod amser a ddynodwyd:

  1. Rhaid i'r RCCP sefydlu prosesau i wirio cywirdeb yr wybodaeth a ddarperir, ac unrhyw newidiadau i'r wybodaeth hon, gan gofrestryddion er mwyn eu cofnodi ar y gofrestr.
Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

13 Mawrth 2018 - 13 Mawrth 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: