Skip to main content

Dwi eisiau Ffisiolegydd resbiradol

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Academy for Healthcare Science

    Mae’r Academy for Healthcare Science yn gorff mantell ar gyfer y Proffesiwn Gwyddorau Gofal Iechyd cyfan, gan weithio i sicrhau y cydnabyddir Gwyddor Gofal Iechyd a’i barchu fel un o’r proffesiynau clinigol allweddol yn y system iechyd a gofal.

    01 Mawrth 2018 - 22 Hydref 2019

  • Registration Council for Clinical Physiologists

    Mae’r Cyngor Cofrestru ar gyfer Ffisioleg Glinigol (RCCP) yn gofrestr trosfwaol ar gyfer nifer o broffesiynau ffisioleg glinigol yn gweithio mewn gofal iechyd ar draws y Deyrnas Unedig.

    13 Mawrth 2018 - 13 Mawrth 2019