Skip to main content

Cofrestrwch I dderbyn diweddariadau

Hoffech chi dderbyn diweddariadau gennym ni?

Os felly, dywedwch fwy wrthym amandanoch chi’ch hun fel y gallwn anfon y math o wybodaeth y  mae gennych ddiddordeb mewn clywed amdano gennym ni.

Os mai dim ond am gofrestru I dderbyn ein e-gylchlythyr yr ydych am gofrestru, gallwch lenwi’r ffurflen gyferbyn neu dim ond ticio ‘Unigol’ yn yr holiadur isod a bydd yn eich llwybr carlam drwy’r ffurflen. Gallwch hefyd gael mynediad I’r ffurflen hon trwy’r ddolen hon yma.

Ddarllenwch ein cylchlythyr diweddaraf

E-gylchlythyr yn unig

Defnyddiwch y ffurflen iso dos ydych am dderbyn ein e-gylchlythyr yn unig


I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio data personol, ewch i wefan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol: https://www.professionalstandards.org.uk/cy/polisi-preifatrwydd