Skip to main content

Dwi eisiau Haematolegydd

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Academy for Healthcare Science

    Mae’r Academy for Healthcare Science yn gorff mantell ar gyfer y Proffesiwn Gwyddorau Gofal Iechyd cyfan, gan weithio i sicrhau y cydnabyddir Gwyddor Gofal Iechyd a’i barchu fel un o’r proffesiynau clinigol allweddol yn y system iechyd a gofal.

    01 Mawrth 2018 - 22 Hydref 2019