Skip to main content

Dwi eisiau Gwyddonydd Bio-wybodeg

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Academy for Healthcare Science

    Mae’r Academy for Healthcare Science yn gorff mantell ar gyfer y Proffesiwn Gwyddorau Gofal Iechyd cyfan, gan weithio i sicrhau y cydnabyddir Gwyddor Gofal Iechyd a’i barchu fel un o’r proffesiynau clinigol allweddol yn y system iechyd a gofal.

    01 Mawrth 2018 - 22 Hydref 2019