Skip to main content

UK Public Health Register

Ewch i wefan: http://www.ukphr.org/


Mae Cofrestr Iechyd Cyhoeddus y Deyrnas Unedig yn gweithredu cofrestr wirfoddol ar gyfer arbenigwyr ac ymarferwyr yn gweithio mewn iechyd cyhoeddus. Mae’n cynnal a sicrhau’r safonau proffesiynol ar gyfer cymhwyster sy’n ofynnol i weithio yn y maes hwn.

Mae UKPHR yn darparu diogelwch i'r cyhoedd trwy sicrhau mai dim ond gweithwyr iechyd cyhoeddus cymwys sydd wedi cofrestru ac y cynhelir safonau ymarfer proffesiynol.

Nododd y Panel Achredu’r Amod canlynol i'w gweithredu erbyn y cyfnod amser a ddynodwyd:

  1. Rhaid i UKPHR ddiweddaru ei gofrestr risgiau fel y bwriadwyd i ddelio â risgiau i'r cyhoedd o ymarfer ei gofrestryddion. Rhaid darparu hyn i'r Awdurdod erbyn 1 Rhagfyr 2018.
Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

05 Ebrill 2018 - 05 Ebrill 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: