Skip to main content

Joint Council for Cosmetic Practitioners

Ewch i wefan: http://www.jccp.org.uk/Home


Mae’r Cyngor ar y Cyd ar gyfer Ymarferwyr Cosmetig (JCCP) wedi ei sefydlu i gynorthwyo'r cyhoedd sy'n chwilio am/ystyried neu’n derbyn triniaethau nad ydynt yn llawfeddygol ac i adfer gwallt (Pigiadau, Llanwyddion, Laserau, Pilio ac Adfer Gwallt) gyda chyngor ar faterion diogelwch cleifion a sut i gael mynediad at gofrestrau ymarferwyr cymeradwy.

Nododd y Panel Achredu’r Amod canlynol i'w gweithredu erbyn y cyfnodau amser a ddynodwyd:

  1. Rhaid i'r JCCP ddarparu diweddariad ar ei gynaliadwyedd ariannol i'r tîm Achredu wedi chwe mis.
Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

05 Ebrill 2018 - 05 Ebrill 2019

Proffesiynau Cysylltiedig: