Skip to main content
Dwi eisiau...
Canfod

Awdurdod yn lansio dau ymgynghoriad pwysig ar feysydd allweddol o’i waith

Ein hymgynghoriad Adolygiad Perfformiad

Pob blwyddyn byddwn yn cynnal adolygiadau perfformiad ar gyfer y deg rheoleiddiwr gofal iechyd statudol i wirio pa mor dda maent yn perfformio yn erbyn ein Safonau Rheoleiddio Da.

Cyflwynwyd ein proses gyfredol yn 2016 ac rydym eisiau sicrhau ei fod yn dal i fod yn addas i'r diben. Credwn fod dipyn o gyfleoedd i wella ac rydym wedi nodi nifer o feysydd allweddol yn yr ymgynghoriad yr hoffem gael eich adborth arnynt.

4 Mawrth 2021 yw'r dyddiad cau ar gyfer ymatebion. Gallwch ddysgu mwy am yr ymgynghoriad yma:

Ein hymgynghoriad adolygiad strategol o Gofrestrau Achrededig

Lansiwyd ein hadolygiad strategol o'r rhaglen Cofrestrau Achrededig ym Mehefin eleni a dyma’r adolygiad cynhwysfawr cyntaf o’r rhaglen ers ei greu yn 2012.

Mae’r rhaglen Cofrestrau Achrededig yn darparu system o drosolwg a sicrwydd ar gyfer rolau gofal iechyd nad ydynt wedi eu rheoleiddio gan y gyfraith, ac yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf mae wedi achredu nifer o gofrestrau yn cwmpasu amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydym yn sefydlu ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a’n cynigion ar gyfer newidiadau i’r rhaglen yn ystod 2021.

28 Chwefror 2021 yw'r dyddiad cau ar gyfer ymatebion. Gallwch ddysgu mwy am yr ymgynghoriad yma.