Skip to main content

Dwi eisiau Ymarferwyr cosmetig nad yw'n llawfeddygol

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Joint Council for Cosmetic Practitioners

    Mae’r Cyngor ar y Cyd ar gyfer Ymarferwyr Cosmetig (JCCP) wedi ei sefydlu i gynorthwyo'r cyhoedd sy'n chwilio am/ystyried neu’n derbyn triniaethau nad ydynt yn llawfeddygol ac i adfer gwallt (Pigiadau, Llanwyddion, Laserau, Pilio ac Adfer Gwallt) gyda chyngor ar faterion diogelwch cleifion a sut i gael mynediad at gofrestrau ymarferwyr cymeradwy.

    06 Ebrill 2018 - 06 Ebrill 2019

  • Save Face

    Mae Save Face yn gweithredu cofrestr i feddygon, nyrsys a deintyddion sy'n darparu triniaethau cosmetig heb fod yn llawfeddygol. Maent yn gweithio mewn clinigau sydd wedi eu harchwilio a gwirio i fodloni safonau Save Face.

    07 Rhagfyr 2017 - 07 Rhagfyr 2021