Skip to main content

Dwi eisiau Peiriannydd Meddygol

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Register of Clinical Technologists

    Mae Cofrestr y Technolegwyr Clinigol (RCT) yn gofrestr o wyddonwyr gofal iechyd sy'n ymwneud â gweithrediad ymarferol ffiseg, peirianneg a thechnoleg mewn ymarfer clinigol. Mae technolegwyr clinigol yn gweithio yn ysbytai’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), gofal iechyd preifat, sefydliadau academaidd a’r diwydiant dyfeisiau meddygol.

    01 Ebrill 2018 - 03 Tachwedd 2090