Skip to main content
Dwi eisiau...
Canfod

Dwi eisiau Homeopath

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Federation of Holistic Therapists

    Mae’r Ffederasiwn y Therapyddion Holistaidd yn gymdeithas broffesiynol sy’n cynnal cofrestr therapyddion gofal iechyd cyflenwol ar gyfer therapyddion cymwysedig, proffesiynol gydag yswiriant.

    09 Ionawr 2018 - 09 Ionawr 2019