Skip to main content

Dwi eisiau Gwyddonydd Meddyginiaeth Niwclear

Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Dewis ymarferydd sydd ar Gofrestr Achrededig

  • Academy for Healthcare Science

    Mae’r Academy for Healthcare Science yn gorff mantell ar gyfer y Proffesiwn Gwyddorau Gofal Iechyd cyfan, gan weithio i sicrhau y cydnabyddir Gwyddor Gofal Iechyd a’i barchu fel un o’r proffesiynau clinigol allweddol yn y system iechyd a gofal.

    01 Mawrth 2018 - 23 Hydref 2019

  • Register of Clinical Technologists

    Mae Cofrestr y Technolegwyr Clinigol (RCT) yn gofrestr o wyddonwyr gofal iechyd sy'n ymwneud â gweithrediad ymarferol ffiseg, peirianneg a thechnoleg mewn ymarfer clinigol. Mae technolegwyr clinigol yn gweithio yn ysbytai’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), gofal iechyd preifat, sefydliadau academaidd a’r diwydiant dyfeisiau meddygol.

    01 Ebrill 2018 - 03 Tachwedd 2090