Skip to main content
Dwi eisiau...
Canfod

Gwiriwch ymarferydd mewn 3 cham syml

Pwy ydych chi eisiau ei wirio?
Dewiswch gofrestr
Chwiliwch am eich ymarferydd
Dwi eisiau...
Canfod
Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Mae'n bwysig fod gan bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal yr hyfforddiant, sgiliau a'r gallu i drin cleision a defnyddwyr gwasanaeth yn dda. Mae rheolyddion a chofrestrau achrededig yn helpu'ch cadw chi'n ddiogel trwy ‘gofrestru’ ymarferwyr iechyd a gofal - dylech wirio cofrestriad ymarferydd os::

  • Fyddwch chi'n talu am wasanaethau preifat gan ymarferydd iechyd neu
  • Fyddwch chi'n cyflogi ymarferydd iechyd neu ofal
  • Fyddwch chi'n comisiynu gwasanaethau gan ymarferydd iechyd neu ofal
  • Oes gennych chi bryderon ynghylch ymarferydd

Registers

General Medical Council (GMC)

The General Medical Council regulates doctors in the United Kingdom. They set standards, hold a register, quality assure education and investigate complaints.

How we oversee the General Medical Council

We review the performance of the General Medical Council each year. We give our report to Parliament and publish our report on our website. We also review every decision made by the regulator's final fitness to practise panels. We include recent cases on this page. See more cases.

We have now published our latest performance review for the GMC.


How is the GMC meeting the Standards in its latest review?

GMC 2018-19 snapshot

Pryderon ynghylch ymarferydd? Cysylltwch yn uniongyrchol â chofrestr yr alwedigaeth